CTC

Dimarts 23 de Juliol


Circuits cardiovasculars i de força, alterna tots dos continguts i prepara't per millorar la condició física de forma divertida i dinàmica.